De opkomst van Infrastructure-as-a-Service(IaaS) komt voort uit de groei en de populariteit van de cloud en bijbehorende as-a-service-modellen. Voorbeelden daarvan zijn: Software-as-a-Service (SaaS), Database-as-a-Service (DBaaS) en Platform-as-a-Service(PaaS). Al deze diensten hebben in de basis dezelfde voordelen: flexibel op- en afschalen, geen aanschafkosten voor hardware en licenties, gegarandeerde prestaties en pay-per-use.

Minder betalen voor gegarandeerd goed presterende systemen? Juist … IaaS is populair. Daarom moeten wij genoeg van dit onderwerp afweten. Een andere reden om hier veel van te weten, is dat IaaS veel raakvlakken heeft met andere IT-onderwerpen. Denk aan back-up en disaster recovery, productivity en workspace. Zo is IaaS vaak essentieel om back-ups op te slaan of workplace-software op te laten draaien. De infrastructuur bestaat uit alle technische componenten, software en documentatie die nodig zijn om een IT-infrastructuur te laten functioneren. Denk aan de servers, switches, load balancers, routers en storage. Maar ook de externe verbindingen, de bekabeling en draadloze verbindingen zoals wifi. De infrastructuur dient diverse doelen. Het kan een platform zijn om applicaties op aan te bieden, een back-up van data op te bewaren of software op te ontwikkelen. Hoe dan ook, een stabiele infrastructuur is een basisvoorwaarde voor een veilige, goed presterende ICT-omgeving.